OAT BETA GLUCAN

Oat Beta Glucan powder 20%

Oat Beta Glucan powder 20%

Huzhou Purestar Biochem Co.,Ltd provide the reliable quality...

Oat Beta Glucan powder 45%

Oat Beta Glucan powder 45%

Huzhou Purestar Biochem Co.,Ltd provide the reliable quality...

Oat Beta Glucan powder 70%

Oat Beta Glucan powder 70%

Huzhou Purestar Biochem Co.,Ltd provide the reliable quality...

Oat Beta Glucan powder 80%

Oat Beta Glucan powder 80%

Huzhou Purestar Biochem Co.,Ltd provide the reliable quality...

Oat Beta Glucan powder 90%

Oat Beta Glucan powder 90%

Huzhou Purestar Biochem Co.,Ltd provide the reliable quality...

Contact Us

Contact:

Phone: 0086-13754204265

Tel: 0086-572-2157374

Email: sales@bulkbetaglucan.com

Add: No.235,Huanchengdong Road,Huzhou,Zhejiang,China